Mitä mää tiärän Lappeenrannast?

 

Paikkakuntapulinasarja2, osa 9/12

 

Tiärän sen, et nee sano siäl ihanast mie. Ja sen et Kotiteollisuus-yhtyeen rokkari-Hynyne o Lapperannast kans! Munst see on koko hurjuuressas kauhian söpöne - ja fiksuki see o, vaik teke kovast töit, et kukka ei huamais. Meijän kiartue äänimiähel on kans pitk vaalia tukka ja parta. Kerran keikkareisul festivaaleil tulles joku naisihmine huamas hänet auton ikkunast ja suurfanilauma läks juaksema auton peräs ja kiljuma: ”HYNYNEEEEN!”

Lappeenranna vaakuna.

 

 

Lapperannan o määränny perustettavaks Kristiina-kuninkatar, ja siäl huitteil Lauritsalas o syntyny Suame luatettavin ihmine Arvi Lind. Viros nee ain mul muista kertto, et Arvi ol Suamen telkkari kattovie virolaiste erityissuasikki. Mm. siit syyst et Lind o virolaine nimi ja tarkotta lintu. Ei nee ota kuulevin korvis, ko mää koita sanno, et see o ruatti ja tarkotta lehmust.

 

Nimiasiat kiahto munt ain. En ol varma mikä lape on kysymykses ja mikä o sen rant? Myäskä en tiärä tarkka selvityst sil, et kui Lapperanna ruatinkiäline nimi o Villmanstrand - ja tarkottak see villimiähe rantta? Sen miähe mää tahtoissin nährä! Tuakka see runokeikal, jos näette vapaanas!

 

Hynysen kuva: Like-kustannus

 

 

Sitäkä en tiär, mikä o Lapperanna lempinimi. Kyl maar noin pitkäl sanal joku lyhenne o?

 

Kuis o, lapperantalaiset, onk nii et mää en ol oikken kunnollist keikka käyny siäl esittämäs? Kirjakaupas kyl olen ollu ja vissi yhres seminaaris, mut olenk mää laimilyäny ihmiset siäl? Nyy mää miälelläni korjaissin tilantte - siin tarvita kyl teit paikal.

 

Lapperanta o sil taval sopivaiseste eteläs ja iräs, et olen kutsunu sin lähiläänin lisäks koko Kymelaakson  (Lapperanta on kuulunukki Kymesse aikanas), mikä o hiuka niinko varakotimaakunta mul. En ol mittän klapui viäny penkeil, mut nii mää hunteerasin, et Pohjone Kymelaakso asuttais rivit 5-8, Eteläine 9-13. Taik istu mihen tykkä. Ellei sit eteläkarjalaiset ol kerjenny ens.

 

Lappeenrantasalin koivupermanto mul jo laulele sointuval äänelläs. Mää riännän!

 

 

Heli

 

 

*** Heli Laaksosen Keskikokoinen perunannostokiertue Lappeenranta-salissa to 15.10.2015 ***