Ooo, mää ole ilonen täst mun omast keksinnöstän. Runopiiri, misä kertoilen omi näkemyksiän runoje lukemisse ja kirjottamissenki - eri näkökannoilt - o saanu jo reippast lukijoi. Runopiiri kokkonttu sillon tällö, kolmes paikas yhtaikka: Hulimaan Ajopäiväkirjois (www.hulimaa.fi), mun fb-sivuil Heli Laaksonen - runolilijan lukijakunta ja Instagramis: @runoilijahelilaaksonen

Viimeks ol puhe vertauskuvist. Nyy ajatuksi alust, lopust ja keskpaikast eli runokirjan rakenttest.  Täl kertta mukan on tehtäviäki. Niit voi tehrä taik olla tekemät, en tul kotti tarkastama (semmone olis kyl hiano homma, jos olis mailman kaik aik).

Aurinko. Porkkana. Vesi. -runokokoelman (WSOY) ensimmäinen luku eli runosikermä.
Yksnäise naise ketkä kaatuva metäs. Linopainolaatta: Raija Tuumi (1923-2016)

 

Laaksose runopiiri osa 2: rakentamisest


Otetanki täl kertta puheaiheks kokonainen kirja eikä yksittäist runo. Kirjotan näit fundeerauksi ylös ajatelles sekä runonlukijoi et runonkirjottajiaki. En säännöiks enkä lakipykäliks vaa yleissi runokirjan rakenttei piirrelläksen.


Munst kirjan, paperkirjan erityisest, voittamattomin pual o se, et siin o rakenne, siis alku, keskkohta ja loppu. Ko kirjan otta kätte, voi sitä silmäilemäl päätellä, kuin pitkäkestone urakka o eres, onk loppu lähel vai jossain kaukan. Sen vastakohta - tämä internet - o yht määrätön ja epämääräne ko avaruus. Ei ol olemas somen keskkohta, ei ol suuntta vasemal eikä oikkial, ei ol olemas instastoorien loppuluku eikä missä lue, et nyy tämä netti tul valmiiks, ruppe nukkuma. Mink ihanaise rauhan ja rajat siis kirja antaka meil, ko jo olemuksellas sano, et kaik mitä sää täsä näet, on kaik mitä sää saat.


Kirja alka tiätty kansist, ja niitäki kannatta syynäillä, kosk ne o juur sinu ajatelles tehty. Mää jo kirjotin pitkän liirumin kirjan ulkoasust ja haastattelin kannentekijä Emmi Kyytsöstäki, tual: http://www.hulimaa.fi/ajopaivakirja/493


Sit tule ette se hetki, et on kirjan ensmäne runo käsil. Vaik runoi voi lukke siält täält, o järjestyksel väli. Kumminki alkuruno o ain omalaises lupaus siit, mitä on tulos. Oliskos se vähä niinko tuulkaappi? Siin sää seisot ensmäst kertta astumas uutte huusholli. Onk kenkät järjestykses vai luavas kaaokses? Roikkuk naulakos yks elekantti panamahattu vai vino pipopino? Milt runotalos haise - tulek ihana makkarakastikke haju nokka vai puulämmitykse liävä sauhu vai ruusuvesi?

Aurinko. Porkkana. Vesi. -kirjan alkuruno ”Munt kirjotti Heli” tuliki jo käsitellyks ekal runopiiritunnil.


TEHTÄVÄ: Ota oikke asiakses mennä runohyllyl (kirjaston taik kirjakaupan taik oman huushollin), plarata muutamei runokirjoi ja katto mikä o niitte eka runo. Mink tähre juur sil o alotettu? Onk niis tervetuliaistunnelma, alkamise meininkki?


****


Milläs taval kirja sit jatku, kummotti se o järjestetty? Kaik ymmärtävä, et jos kirjotta romaani taik tiatokirja, osioil täyty olla oma järjestykses: aikjärjestys taik aihejärjestys taik vaik tärkkiäst asiast sivuseikkoihi. Mut onk sil väli, misä järjestykses runot o? Hyvi rakennetuis runokirjois runojen keskinäine suhre o millintarkast miätitty.

Kummosen kaaren taik kiamurakäyrän yksittäise runo muarostava sit ko ne laitetanki peräperä? Onk viärekkäiset runot iha erilaissi vai samalaissi, siamilaissi kaksossi? Kumoavak ne toises vai vahvistava? Onk alus raskaimppi runoi ja sit kevennetä? Onk ens hualettomi suvipäivi, sit myrskyssi öit? 

Samal taval ko romaanis, usse runokirjassaki o lukui eli runosikermi. Itte olen kustannustoimittajan avul järjestäny nii, et yhres luvus kaikil runoil olis joku yhtene nimittäjä.

Aurinko. Porkkana. Vesi. -kirjas on kaikkias seittemä eri luku: Yksnäise naise, ketkä kaatuva metäs (mettärunoi ja kiälrunoi). Mun päivieni pääsky (rakkausrunoi). Kuali vanhuutte nelikymppisen (ankeusrunoi). Vakaa ko kaksjalkkane aaltojakkara (hullurunoi). Syrämenkuva naamankuva syrämenkuva peukunkuva (nykymenon päivittelyrunoi). Luakkakuvas (piäni sutkausrunoi). Kevät o hiljasemp ko ikä enne (runoi Tuanelan virran tält ja silt pualelt).


TEHTÄVÄ: Mikä noist lukuje nimist houkuttais sunt enite lukema?


Runot syntyvä yks kerrallas, enkä mää ainaka niit kirjottaes ajattel mittä järjestyksi. Mut siin kirjan kokkomise loppuvaihes laitan valmei runoliuskoi ympärilleni ja kahistelen niit eri pinoihi. Liia samalaissi ei sais tulla, ettei tul ykstoikkost vaikutelma - eikä liia erilaissi peräjälkke, ettei näyt silt, et tol ihmisel ei ol päät ei hänttä näis jutuissas. Luvuil eli sikermil voi olla nimet (mää tykkän niitten keksimisest) taik sit ne voi ol 1, 2, 3, -numeroittu taik vaa sanattomal tyhjäl lehrel toisistas erotelttu.


TEHTÄVÄ (VAIKIANPUALEINE): Men taas runohyllyl. Ota kätte muutama runokokoelma ja kato mil taval sikermät o järjestetty. Kui mont runo on keskimääri yhres luvus? Onk luvuil nimet? Olisko hyvä, et niil o nimet vai onk se turha vähti? Jos olet tottunu runonlukija, miätis vaik sitäki, et kuka runoilijoist o erityise hyvä kokonaisuuksie rakentaja? Tulek sul miäle runokokoelmi, mitkä onki oikkiastas yhtenäissi runotarinoi?


***

Ja loppuruno! Se vast oleellline o! Tehränk rusetti lopuks vai umpisolmu, naulataank tuulkaapi ovi viimesen kerran kii vai jätetänk avain kynnysmato al? Vai hiippaillank vaa hissuksis rikospaikalt pois? Kummone olo sul jää viimeset runost? Alleviivak se kirjan tunnelman vai sanok se et ”Ei vaiska”?

 

TEHTÄVÄ: Men kolmannen kerra runohyllyl. Plara runokirjoi ja kato, mikä o valittu viimeseks runoks. Onk se ollu sunst hyvä valinta? Mimmone miäl sun ylles jää?


Aurinko. Porkkana. Vesi. -kirjan viimene runo ol heti selvä, ko runoi ol 8 vuare aikan kertyny nii mont, et uskalsin sanno, et kyl täst viäl kirja tule. Tiäsin, et kirjan lopus täyty olla runo, mink nimi o Aurinko. Porkkana. Vesi., mikä loppu sanoihi aurinko, porkkana, vesi. Se o hiukan kummalline runo, mut siin o miälen keveyt ja toivorikas päätöshetki, semmose halusin pitkän runomatkan jälkke teil lukijoil päälmäiseks jättä.

 

LOPPU!


Heli(Ei se kokonas loppu ollu. Kirjan lopunki jälkke tule viäl sisällysluettelo (ellei se ollu jo alus) ja kiitoksi ja painopaikoi ja tekijätiatoi (Livonia print)
Tämän tunnin loppu o nyy täsä. Jatketan taas joku päiv runopiirin kans. Kiva, ko olet fölis täsä. Kiitos!)

 

Aurinko. Porkkana. Vesi. -runokokoelman (WSOY) sisällysluetteloa.